Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Fiato Premier tháng 08/2022

tiến độ xây dựng fiato premier tháng 08/2022

Dự án FIATO Premier đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công phần thô, trong đó block Avita đang chuẩn bị đổ sàn tầng 3 và block Benito cũng đang trong những bước cuối cùng để triển khai đổ bê tông sàn tầng 2.
Với tiến độ xây dựng Fiato Premier tháng 08/2022 chất lượng, hiệu quả, bám sát kế hoạch thi công, cả hai block Avita và Benito dự kiến sẽ được cất nóc và cuối năm nay.